Jaarthema

9bU bent een bouwwerk van God. 10Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.                                                              1 Korinthe 3:9b-11 (NBV)

C.S.V. Ichthus Nijmegen onderscheidt zich van seculiere studentenverenigingen door de geloofsovertuiging. Aan het prachtige fundament dat God ons heeft geschonken, willen wij graag ons steentje bijdragen. Wij willen bijdragen aan het bouwwerk van het leven van elke Nijmeegse Ichthiaan en dat van eenieder buiten onze vereniging, waar wij iets voor kunnen betekenen het komende jaar.

God heeft ons talenten geschonken en verenigingsjaar 2017-2018 zal dan ook in het teken staan van een zoektocht, namelijk het ontdekken van onze eigen talenten en die van een ander. Ook willen we ons graag richten op het inzetten van deze talenten op de juiste manier.

Wij zullen dan ook bezig gaan met:

‘Bouwen op de Basis’

Het komende jaar willen we met Ichthus graag verder bouwen op het fundament en onze basis, dat er al ligt: Jezus Christus. Dit willen we graag doen aan de hand van de volgende drie punten:

  • Bouw aan jezelf: We hopen dat elk verenigingslid zijn eigen talenten mag ontdekken. Het is belangrijk om God als basis te nemen en van daaruit verder te werken.
  • Versterk elkaar: Elke dinsdag mogen we elkaar versterken in het geloof. Door te praten over het geloof en onze ervaringen te delen, kunnen we elkaar bemoedigen en helpen.
  • Werk in Gods Koninkrijk: Iedereen heeft talenten gekregen om in te zetten in deze wereld. Wij mogen een middel zijn in Gods Koninkrijk om de mensen de liefde van God te laten zien.