Aanpassingen

Een van de dingen waar je als kleine vereniging mee te kampen hebt, is dat het elk jaar lastig is om het bestuur voor volgend jaar (ft-bestuur) weer rond te krijgen. Ook dit jaar was wat dat betreft geen uitzondering, en op de tweede ledenvergadering was het ft-bestuur helaas nog niet voltallig: er was nog geen penningmeester gevonden. Gelukkig is er ondertussen een constructie bedacht, waarin er een penningmeester in het bestuur is. Deze penningmeester verricht alle financiële taken, maar neemt verder geen bestuurstaken op zich, zoals vergaderen. Deze bestuurstaken zullen dus meer neerkomen op de voorzitter, secretaris en kringcoördinator. Deze constructie is een aanpassing aan de situatie. De situatie verandert en Ichthus verandert mee.

Een mooi moment, zo lijkt mij, om stil te staan bij het thema ‘aanpassen aan verandering’. Immers, de tijden veranderen. Met de afschaffing van de studiefinanciering lijkt het daadwerkelijk studeren tijdens de studie een hogere prioriteit te hebben gekregen bij veel studenten. Een nieuw tijdperk in studentenland. Hoe passen we ons als Ichthus aan aan deze tijd?

Ik denk dat Ichthus Nijmegen voor een groot gedeelte al klaar is voor deze nieuwe tijd. Vanwege het vrijblijvende karakter van de vereniging kun je goed zelf bepalen hoeveel tijd je in je studentenvereniging stopt. De activiteiten zijn op tijd afgelopen, voor wie op tijd naar huis wil. Als je liever langer blijft, dan zijn daar gelukkig ook je mede-Ichthianen om je avond op een plezierige wijze mee door te brengen. Ook de hoogte van onze contributie past denk ik goed bij dit tijdperk van op de kleintjes letten. Voor de huidige student die op zoek is naar gezelligheid, maar zijn tijd niet wil verkwisten, komt het goed uit dat Ichthus Nijmegen geen ontgroening kent. Als laatste zou ik graag stilstaan bij veranderingen die mogelijk nog komen gaan. Ik wil je uitdagen om, als je al lid bent, stil te staan bij hoe je het vind op de vereniging. Wat vind je geweldig aan Ichthus? Wat zijn dingen waarin de vereniging zich beter aan kan passen? En in hoeverre kun je jezelf aanpassen aan de vereniging? Als je nog geen lid bent, nodig ik je van harte uit om eens langs te komen en te kijken of je Ichthus binnen jouw leven in kan passen. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Lid worden van Ichthus Nijmegen was in elk geval de beste beslissing van mijn studententijd. Het heeft me ontzettend geholpen om me aan te passen aan Nijmegen, onze prachtige studentenstad, en aan een nieuwe fase in mijn leven. Ja, ik denk dat Ichthus Nijmegen een gepast antwoord biedt op de vragen, waar jij in je studententijd mee zit.