Mij werd gevraagd om een blog te schrijven over Ichthus Landelijk. Wanneer je lid wordt van
Ichthus Nijmegen, word je namelijk deel van een groter geheel. In zestien studentensteden zit
een Ichthus-studentenvereniging en samen beleven we met Ichthianen door het hele land
prachtige verbroederende momenten.

Volgend collegejaar mag ik in het Ichthus Landelijk bestuur plaatsnemen, in de functie van
voorzitter. Mijn liefde voor besturen is zo’n twee jaar geleden gestart toen ik een bestuursjaar
mee mocht maken binnen Nijmegen. Ik heb toen geleerd hoe het is om leiding te geven aan
een groep studenten. Studenten die elkaar én God aan het zoeken zijn. Ik heb enorm genoten
van mijn bestuursjaar, met name van de activiteiten die we mochten organiseren, de
bestuursvergaderingen, de vele contacten die ik op heb mogen doen en niet te vergeten de
borrels.

Tijdens mijn bestuursjaar bij Ichthus Nijmegen heb ik mogen zien en ervaren dat Ichthus niet
zomaar een verband is. Ichthus Landelijk is gezegend met prachtige verenigingen door het
hele land. Dit betekent dat heel veel studenten samen mogen komen om plezier te maken,
maar ook een mooie reis in het geloofsleven af mogen leggen. Ik vind zelf dat Ichthus
Landelijk een verband is waar we samen sterk staan en naar elkaar omzien. Doordat Ichthus
Landelijk voel- en zichtbaar is geworden in mijn eigen leven is mijn enthousiasme voor dit
landelijke verband de afgelopen jaren enorm gegroeid. In het landelijke verband hoop ik
iedereen, ook buiten de zestien verenigingen om, de mooie kanten van Ichthus en al haar
leden te vertegenwoordigen.

Ik kijk met enthousiasme en vertrouwen uit naar datgene wat God ons aankomend jaar, als
Ichthus Landelijk, gaat geven!

~ Jorinde