Geliefde Ichthianen,

2019 was een jaar waarin veel is gebeurd binnen Ichthus Nijmegen. We begonnen het jaar met 42 leden, we vierden ons 50-jarige bestaan, we bezochten samen allerlei conferenties en activiteiten in binnenland en buitenland, we moesten afscheid nemen van een heel mooi bestuur en we mochten een nieuw en verfrissend bestuur verwelkomen, we mochten veel nieuwe leden tot onze gelederen tellen, we mochten samen vele inhoudelijke maar ook ontspannende avonden beleven, we beleefden samen memorabele weekenden met onze kringen en met de hele vereniging (het introweekend was voor mij echt een hoogtepunt van het afgelopen jaar, bedankt Ocie!).

Naast deze toffe dingen waren er ook uitdagingen waar we mee om moesten gaan, zoals hoe we als vereniging om moeten gaan met een groter ledenaantal: we willen mensen welkom blijven heten maar ook de kleinschalige sfeer bewaren. Verder ging het binnen ons bestuur ook niet allemaal van een leien dakje.

Maar bovenal was het een jaar waarin God bij ons was. Niet alleen in de mooie dingen maar ook als het soms moeilijk was. En op momenten waarin wij even het licht aan het eind van de tunnel niet zagen was er ineens een oplossing die ‘zomaar’ kwam aanwaaien.

In het komende jaar staan ons weer allerlei activiteiten te wachten. Wij zijn bijvoorbeeld al erg benieuwd naar de allereerste thuis-thuisavond! Ook komen er acties van de Ecie, waarin we ons geloof kunnen uitleven. Ik heb zelf veel zin in de Diesweek, met uitzondering van het voor mij verplichte ritmische bewegen. En dan zijn er nog veel meer dingen, zoals nieuwe nummers van ons verenigingsblad, het thuisweekend, lekker PR’en voor de vereniging, een spannende RAGweek veiling en natuurlijk de zoektocht naar onze opvolgers.

Mijn hoop voor dit jaar is hetzelfde als wat Paulus ook hoopt voor de gemeente in Filippi. Hij vraagt hen om te wandelen op een manier die waardig is voor het Evangelie van Christus, zodat zij vast zullen staan in één geest en samen eensgezind zullen strijden door het geloof in het Evangelie. Eenheid is belangrijk. Wij zijn niet voor niets een vereniging van christelijke studenten.

Wij mogen het jaar 2020 ingaan met het mooie aantal van zestig leden. Ik vind het bijzonder om vanavond met deze mensen het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden. Een jaar waarvan ik niet weet wat ons allemaal te wachten staat. Maar wat ik wel weet, is dat God met ons mee gaat. Dat zijn namelijk de laatste woorden van onze Heer Jezus voor zijn hemelvaart: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” [Mattheus 28:20]

Ik wil eindigen met de woorden van Paulus in Efeze 3, en dat is tegelijk een gebed voor het komende jaar.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.                                    [Efeze 3:14-21, HSV]

Laten wij in het komende jaar elkaar bemoedigen en ondersteunen terwijl wij samenkomen in ons gezamenlijke doel om God te dienen en eren.

En laten wij op Hem en op onze vereniging deze nieuwjaarstoost uitbrengen!

Jesse Mulder – Voorzitter