Verbanden

Ichthus Nijmegen maakt deel uit van  een drietal verbanden: Ichthus Landelijk, de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen in Nijmegen (CSN) en de International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Wanneer je op de titel van de verbanden klinkt, kom je uit op de desbetreffende website.

Ichthus Landelijk

VCS Ichthus Landelijk is een landelijk verband van Christelijke studentenverenigingen in 16 steden. Kenmerkend voor Ichthus is het open karakter van de verenigingen, de diversiteit van de leden en de centrale plaats die de bijbel inneemt op verenigingsavonden.

http://www.ichthuslandelijk.nl/

 

CSN

CSN is de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen in Nijmegen. CSN is een samenwerkingsverband tussen de vijf christelijke studentenverenigingen in Nijmegen: NSN, de VGSN-TQ, C.S.F.R. Quo Vadis, Ichthus Nijmegen en KSN. CSN heeft als doel het vergroten van de eenheid van de verenigingen onderling en is ook het gezamenlijke gezicht naar buiten. De lidverenigingen organiseren samen (onder het wakend oog van het CSN-bestuur) verschillende projecten.

http://csn.ruhosting.nl/

 

IFES

IFES-Nederland is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die bidden, Bijbellezen en getuigen. Deze beweging is opgebouwd uit verenigingen. In Nederland zijn dat o.a. Ichthus, C.S.F.R. en VGS/GSV. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World. Hierbij zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten. Onze droom is dat elke student in Nederland kennismaakt met de blijde boodschap van het Evangelie en dat zij als christenstudent en afgestudeerde Jezus navolgen in de maatschappij waarin zij leven.

http://www.ifes.nl/