Verenigingslied

Wij zingen thans dit schoone lied

Vol trots en franck en vrij

o buitenstaander, kent gij niet

onze vereeniging

waar ieder mensch steeds welkom is

voor thee, muziek, vermaeck.

Soms serieus maar vaak vertier

Bij Ichthus Nijmegen

Wij zijn als een familie hier,

Bij Ichthus Nijmegen

 

Hier aan de Waal is onsche staedt

De oudste van het land

Romeinen zagen deze plek

En wilden niet meer weg

Wij zijn het roerend met hen eens

En gaan voort met de strijt

Maar nu in liefde en geloof

Bij Ichthus Nijmegen

Als overwinnaars staen wij hier

bij Ichthus Nijmegen

 

des avonds spoeden wij ons snel

naar ‘t Ichthus hoofdkwartier

des dinsdags vinden we elkaar

en maken veel plezier

als kringen, als commissielid,

bestuur en wijzenraad

een voor al en al voor een

bij Ichthus Nijmegen

en allen voor de ene God

bij Ichthus Nijmegen

 

© Melodie: Australisch volkslied; Tekst: Mayke, Eline en Hanneke