Naam en logo

Naam

Het Griekse woord ‘Ichthus’ betekent ‘vis’ en wordt gevormd door de beginletters van de Griekse woorden Ièsous Christos Theou Uios Sootèr en dat betekent Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. De vis werd een symbool en een geheim teken waaraan de vervolgde christenen in het Romeinse rijk elkaar konden herkennen.

Logo

Het logo bestaat uit twee ‘bogen’. In de eerste plaats stellen deze bogen samen een deel van de Ichthus-vis voor. In tweede instantie is het een dynamische tekening van een kruis, een ander belangrijk symbool in het christelijk geloof. Om het te benadrukken komt dit symbool ook rechtsboven het logo terug.

Het beeldmerk bestaat uit twee kleuren. De linkerboog heeft een verloop van geel naar oranje. Dit stelt de liefde van God voor, die van boven over ons wordt gestort. Hij zegent ons met gaven en talenten, die de leden van In Ichthus Nijmegen mogen en kunnen gebruiken.

De rechter boog zijn de gaven en talenten van de Ichthianen die zij gebruiken, onder andere door de georganiseerde activiteiten. Zo geven zij het weer terug als dank en ter ere aan God. De groene kleur herbergt een gevoel van sterkte, groei en kracht.

Het woord ‘Ichthus’ straalt kracht en standvastigheid uit en ‘Nijmegen’ staat daar bescheiden onder.