Commissies

De meeste Ichthusactiviteiten worden georganiseerd door de leden zelf, die plaatsnemen in een commissie (cie). Ieder lid kan een voorkeur opgeven in welke commissie hij of zij graag zitting zou nemen, daaruit vormt het bestuur elk jaar opnieuw de commissies. Zo kun je elk jaar een andere commissie mee draaien of juist in dezelfde commissie blijven. Sommige commissies draaien het hele jaar, andere maar enkele maanden. Voor eerstejaars en buitengewone leden is het niet verplicht om in een commissie te zitten.

De commissies van dit jaar zijn:

 • Brascommissie (Brascie): De Brascie houdt zich bezig met het organiseren van brasacties bij
  de verenigingen binnen onze verbanden.
 • Coöperatie commissie (Coöperacie): Als lid van de Coöperacie draai je mee met een CSN project binnen Nijmegen, zoals Happietaria, Student Alpha,
  Passionweek en Perplex. Daarnaast zet je je ook in voor het werven van andere leden voor deze projecten.
 • Gebedscommissie (Gebedscie): Deze commissie staat voor en tijdens
  de meeste verenigingsavonden klaar om voor leden te bidden.
 • Introductiecommissie (Introcie): Deze commissie is actief tijdens de introductie van de RU
  en de HAN. Ze organiseert onder andere stands op de intromarkten, flyers, proefkringen en
  introductieavonden. Kortom, alles waardoor we ons als Ichthus Nijmegen kunnen laten zien
  tijdens de intro.
 • Logocommissie (Logocie): De Logocie gaat een nieuw verenigingslogo ontwerpen. Eerst
  zal worden uitgezocht wat de vereniging graag ziet in een logo, om daarna een ontwerp te maken.
 • Lustrumcommissie (Lustrumcie): De Lustrumcie is de commissie die ons Lustrum organiseert
  door middel van feestelijke activiteiten het hele jaar door, maar vooral in onze verjaardagsmaand.
  Ze organiseren onder andere een constitutieborrel, een dankdienst en een gala. Tot slot gaan
  we dit jaar ook op een door de Lustrumcie georganiseerde Lustrumreis!
 • Mediacommissie (Mediacie): De Mediacie is verantwoordelijk voor het verzorgen van foto’s
  op verenigingsavonden. Bovendien beheren ze de sociale media en de website, waar zij de blogs voor schrijven.
 • Muziekcommissie (Musicie): De Musicie is de commissie die verantwoordelijk is voor het
  organiseren van de P&P’s. Daarnaast zorgt de Musicie ervoor dat er bij de Thema avonden
  en P&P’s een band is die kan meespelen en zingen. Deze band wordt gevuld uit leden van de
  Musicie en de Band.
 • Ontspanningscommissie (Ocie): De Ocie is de commissie die het introweekend, dat aan het
  begin van het jaar plaatsvindt, en het kerstdiner organiseert.
 • PR-commissie (PR-cie): De PR-cie is verantwoordelijk voor het maken van posters, flyers en
  folders met als doel Ichthus Nijmegen bekend te maken en activiteiten te promoten. Ook beheert
  ze de Ichthus merchandise en houdt ze zich bezig met het zoeken van sponsoren.
 • Redactiecommissie (Redaccie): De Redaccie maakt aan het begin van het jaar een
  smoelenboek met alle Ichthianen erin. Door het jaar heen verzamelt de Redaccie leuke en
  grappige Ichthiaanse quotes en schrijven ze stukken voor de Almanak, waarin onder andere
  interviews en terugblikken op avonden komen te staan.
 • Sportcommissie (Sportcie): De Sportcie is verantwoordelijk voor het organiseren van een
  sportieve activiteit.
 • Statuutcommissie (Statuutcie): Dit jaar moeten we als vereniging aan een wettelijke plicht
  voldoen om onze statuten te wijzigen. Daarvoor is dit jaar de Statuutcie opgericht, die zal
  nadenken over deze wijzigingen en ze inhoudelijk verder zal uitwerken.
 • Technische commissie (Technicie): De Technicie heeft als taken het up-to-date houden
  van de website en het verzorgen van de opbouw, afbouw en bediening van de beeld- en
  geluidsinstallatie op verenigingsavonden.
 • Thuiscommissie (Thuiscie): De Thuiscie zorgt ervoor dat de ‘huishoudelijke’ zaken op
  de verenigingsavonden soepel verlopen, door leden in te delen om te helpen met koken,
  afwassen en opruimen. Daarnaast organiseert ze dit jaar een Thuisthuisdag, waarbij
  vrienden en familie van thuis een keertje naar Ichthus kunnen komen.
 • Vakantiecommissie (Vakancie): De Vakancie houdt zich bezig met het organiseren
  van de Ichthusvakantie in de zomer van 2024. Daarnaast organiseert ze het Thuisweekend, wat een weekend vol activiteiten hier in Nijmegen is.
 • Vormingscommissie (Vormingscie): De Vormingscie is verantwoordelijk voor het organiseren
  van de Thema avonden, waarvoor ze een spreker uitzoeken, liedjes kiezen om te zingen en
  een overdenking, gespreksvragen of gebedsmomenten voorbereiden. Daarnaast organiseert deze commissie ook
  de Evangelisatie actie en de Maatschappelijke actie.

Naast alle commissies is er een Ichthusband. In deze band zitten mensen die op
verenigingsavonden kunnen meespelen en zingen met de liederen die gezongen worden.