Commissies

De meeste Ichthusactiviteiten worden georganiseerd door de leden zelf, die plaatsnemen in een commissie (cie). Ieder lid kan een voorkeur opgeven in welke commissie hij of zij graag zitting zou nemen, daaruit vormt het bestuur elk jaar opnieuw de commissies. Zo kun je elk jaar een andere commissie mee draaien of juist in dezelfde commissie blijven. Sommige commissies draaien het hele jaar, andere maar enkele maanden. Voor eerstejaars en buitengewone leden is het niet verplicht om in een commissie te zitten.

De commissies van dit jaar zijn:

 • Brascommissie (Brascie): De Brascie houdt zich bezig met het organiseren van brasacties bij
  de verenigingen binnen onze verbanden.
 • Coöperatie commissie (Coöperacie): Als lid van de Coöperacie draai je mee met een CSN
  project binnen Nijmegen, zoals Happietaria, Student Alpha, Passionweek en Perplex.
  Daarnaast zet je je ook voor het werven van andere leden voor deze projecten.
 • Diescommissie (Diescie): De Diescie is de commissie die de verjaardag van Ichthus
  organiseert met een week vol feestelijke activiteiten: een constitutieborrel, een inhoudelijke
  avond, een ontspanningsavond en natuurlijk het afsluitende gala!
 • Gebedscommissie (Gebedscie): Als lid van de Gebedscie bid je op verenigingsavonden voor
  andere leden die om gebed vragen. Daarnaast verzorgt een lid van de Gebedscie
  voorafgaand aan de verenigingsavond een mogelijkheid voor de verenigingsavond en voor
  andere leden te bidden.
 • Introductiecommissie (Introcie): Deze commissie is actief tijdens de introductie van de RU
  en de HAN. Ze organiseert onder andere stands op de intromarkten, flyers, proefkringen en
  introductieavonden. Kortom, alles waardoor we ons als Ichthus Nijmegen kunnen laten zien
  tijdens de intro.
 • Muziekcommissie (Musicie): De Musicie is de commissie die verantwoordelijk is voor het
  organiseren van de P&P’s. Daarnaast zorgt de Musicie ervoor dat er bij de Thema avonden
  en P&P’s een band is die kan meespelen en zingen. Deze band wordt gevuld uit leden van de
  Musicie en de Band.
 • Ontspanningscommissie (Ocie): De Ocie is de commissie die het introweekend, dat aan het
  begin van het jaar plaatsvindt, en het kerstdiner organiseert.
 • PR-commissie (PR-cie): De PR-cie is verantwoordelijk voor het maken van posters, flyers en
  folders met als doel Ichthus Nijmegen bekend te maken en activiteiten te promoten.
  Daarnaast beheert de commissie de sociale media kanalen van de vereniging, de inhoud van
  de website en de interne foto-opslag. Ten slotte beheert ze de Ichthuskleding en houdt ze
  zich bezig met het zoeken van sponsoren.
 • Redactiecommissie (Redaccie): De Redaccie maakt aan het begin van het jaar een
  smoelenboek met alle Ichthianen erin. Door het jaar heen verzamelt de Redaccie leuke en
  grappige Ichthiaanse quotes en schrijven ze stukken voor de Almanak, waarin onder andere
  interviews en terugblikken op avonden komen te staan.
 • Sportcommissie (Sportcie): De Sportcie is verantwoordelijk voor het organiseren van een
  sportieve activiteit.
 • Statuutcommissie (Statuutcie): Dit jaar moeten we als vereniging aan een wettelijke plicht
  voldoen om onze statuten te wijzigen. Daarvoor is dit jaar de Statuutcie opgericht, die zal
  nadenken over deze wijzigingen en ze inhoudelijk verder zal uitwerken.
 • Thuiscommissie (Thuiscie): De Thuiscie zorgt ervoor dat de ‘huishoudelijke’ zaken op de verenigingsavonden soepel verlopen, door leden in te delen om te helpen met koken, afwassen en opruimen. Daarnaast organiseert ze jaarlijks het thuisweekend, een weekend vol leuke en verdiepende activiteiten in Nijmegen.
 • Vakantiecommissie (Vakancie): De Vakancie houdt zich bezig met het organiseren van de Ichthusvakantie in de zomer van 2023.
 • Vormingscommissie (Vormingscie): De Vormingscie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Thema avonden, waarvoor ze een spreker uitzoeken, liedjes kiezen om te zingen en een overdenking, gespreksvragen of gebedsmomenten voorbereiden. Daarnaast organiseert deze commissie ook de Evangelisatie actie en de Maatschappelijke actie.
 • Websitecommissie (Webcie): De Webcie is verantwoordelijk voor het beheer van de website, hieronder valt het relevant houden van de verschillende webpagina’s en het online archief. Indien u aanmerkingen of suggesties betreffende de website heeft, richt u tot: webcie@ichthusnijmegen.nl

Naast alle commissies is er een Ichthusband. In deze band zitten mensen die op
verenigingsavonden kunnen meespelen en zingen met de liederen die gezongen worden.