Kringen

Kringen zijn Bijbelstudiegroepen van vijf tot acht mensen die om de week op dinsdagavond bij elkaar komen. Op kring eten we samen, bestuderen we de Bijbel, zingen we, bidden we en hebben we eigenlijk gewoon een heel gezellige tijd met elkaar. Er zijn dit jaar acht kringen met elk een eigen kringleidersduo, die ieder een uniek kringthema hebben gedacht. Ben je benieuwd hoe zo’n kringavond er precies uitziet en wil je er graag één (of meer) meemaken? Stuur een mailtje naar secretaris@ichthusnijmegen en kom langs!

Kring ‘BLUB’

Kring BLUB staat voor Bewust Leven Uit Beloften. Als kring willen willen we ons dit jaar richten op de beloften die God aan ons doet in de Bijbel. Juist als we vervallen in gepieker of twijfel kunnen Gods beloften ons hoop geven. Daarom willen we samen leren hoe we kunnen bouwen op de hoopvolle beloften van God en hoe we daar van dag tot dag uit kunnen en mogen leven. Aan de hand van het boek Onwankelbare Hoop van Max Lucado gaan we twaalf beloften uit de hele Bijbel bij langs. Daarnaast zullen een Praise & Prayer en een creatieve avond ook zeker niet ontbreken. Dus: heb jij zin om je te verdiepen in de betekenis van Gods beloften voor jouw leven? Stap dan gauw op de fiets en wees welkom bij Kring BLUB!

Kringleiders: Liza, Rianne & Nynke

Kring ‘Onderzoekt alle dingen’

Er is ontzettend veel te ontdekken in de Bijbel, en wij konden niet kiezen wat we het meest interessant vinden. Daarom heeft onze kring niet één, niet twee, maar drie thema’s! Met het thema Wetenschap en de Bijbel kijken we naar onderwerpen als de zondvloed en voedingswetten.  Zoals Ichthianen weten ontstaan tijdens de maaltijd de mooiste gesprekken, zo ook in de Bijbel. Bij het tweede thema Eten met Jezus kijken we naar verschillende maaltijden uit het Evangelie. Bij het derde thema werken we ons door De brieven van Johannes, om te zien wat de apostel van de liefde ons te zeggen heeft. En zo, met drie heel verschillende thema’s, onderzoeken wij alle dingen.

Kringleiders: Jesse en Sanne

Kring ‘Stages of life’

Onze kring behandelt verschillende onderwerpen die langskomen in de verschillende fases waar je als christen doorheen gaat. Een gedeelte is echte bijbelstudie met onderwerpen als de gelijkenissen van Jezus of de vruchten van de Geest, een ander gedeelte is persoonlijk: welke vragen spelen er nu in ons leven en wat zegt de bijbel daarover? Als een diversiteit aan onderwerpen en samen zoeken naar God in alles wat je bezighoudt, jou aanspreekt, wees vooral welkom bij kring ‘Stages of Life’.

Kringleiders: Silke en Elise

 

Kring ‘Maria & Co’

Wat zijn lessen voor nu van vrouwen van toen? Onze kring gaat over bekende en onbekende vrouwen uit de Bijbel. Denk aan Rachab, Esther, de Samaritaanse vrouw en natuurlijk Maria (niet 1 maar 3 Maria’s). We doen dit aan de hand van een doorgeefboek van Max Lucado en zijn dochter Jenna Lucado. Al met al zijn wij een gezellige kring met goede gesprekken, muziek en gebed!

Kringleiders: Marit en Martha

 

Kring ‘Wie Wat Wie’

Bij kring Wie Wat Wie gaan we ons samen verdiepen in verschillende bijbelse thema’s die ons aanspreken. We bepalen samen welke thema’s dat zullen zijn aan het begin van het kringjaar. Bij het onderzoeken van de thema’s kijken we Wat het thema inhoud en van Wie, dat wil zeggen welke Bijbelse person(en), we over dit thema kunnen leren. We duiken iedere kring de Bijbel in en kijken van welke Bijbelse personen we op dit gebied kunnen leren. Aan het einde van de kring blikken we terug op het thema. Samen bepalen we waar de volgende kring over zal gaan; we kunnen ervoor kiezen om ons verder te verdiepen in de persoon, in het thema, of vragen die spelen in ons persoonlijke leven. We willen dit kringjaar met elkaar optrekken. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij en is betrokken bij het bepalen van het thema en het gesprek tijdens kring.

Kringleiders: Myrthe en Sannelie

Kring ‘Met Naam’

Wij zijn Kring Met Naam. We hebben geen thema, geen voorbereiding, maar wel een naam, de naam van Jezus.

Bij kring Met Naam willen we dit jaar een ander straatje in. We willen achter de Geest aan, welke straat hij ook in gaat. Elke avond kijken we samen waar we behoefte aan hebben en doen we daar iets mee. Dit doen we door de Bijbel in te duiken, muziek te luisteren en goeie open gesprekken te hebben met elkaar. Ook houden we van creatief aan de slag gaan! We plannen van te voren niet te veel, maar willen gebruik maken van de dingen die we zelf in de week tegen komen, de vragen die we hebben of Bijbelstukken die we niet begrijpen. Of we gaan lekker lang door met gesprekken aan tafel als dat belangrijk lijkt. Bij kring Met Naam is er ruimte voor iedereen. We maken ruimte voor de Geest en voor de enige Naam, de Naam van Jezus.

Kringleiders: Lianne en Mariëlle

 

Kring ‘The Gospels’

Bij kring The gospels duiken we dit jaar in de vier evangeliën van de bijbel: Mattheus, Markus, Lucas en Johannes. Met elkaar willen we ontdekken hoe de evangelisten het leven van Jezus beschrijven en wat zij ons proberen te vertellen. We gaan hierbij in op een grote verscheidenheid aan vragen, zoals: Wie waren de discipelen van Jezus? Wat zeggen de wonderen van Jezus ons? En wat kan ik nou toch leren uit Zijn gelijkenissen? Uiteraard kijken we hierbij ook naar hoe de evangeliën verschillen en elkaar aanvullen. Zo willen wij meer leren over het goede nieuws van Jezus!

Kringleiders: Maartje en Ruben

 

Kring ‘DURV’

Wij zijn een kring waar we elkaars verhaal belangrijk vinden. Er is ruimte voor zowel overtuiging als twijfel en we vinden het tof dat we via duizend wegen samen zijn gebracht bij Ichthus! Tijdens dit jaar willen we focussen op hoe gebed en getuigen je relatie met Jezus, anderen en jezelf beïnvloedt. Ook willen we het gebied van gebedsgenezing meenemen -omdat de Bijbel volstaat met getuigenissen over genezing door gebed-. We geloven dat we mogen bidden en getuigen samen met en in vertrouwen op God, vandaar onze naam: Doe ‘ut Ruim Vertrouwend!

                                                                                Kringleiders: Anne en Marlina

 

Kring ‘Brood en Wijn’

Leef zoals Jezus! Maar hoe doe je dat? Gooi je tafels omver als je het er niet mee eens bent of keer je iemand toch de andere wang toe? Stap je af op de mensenmassa en verkondig je het Woord of trek je je terug in de stilte van de natuur? Aan de hand van bijbelteksten en thema’s die zich in zowel Jezus’ leven als in dat van ons afspelen, willen wij ons richten op de manier waarop Jezus in het leven stond en omging met zichzelf, met Zijn omgeving en met de Vader. Tijdens ons kringjaar zullen wij het leven vieren in alle eenvoud en daarnaast stilstaan bij de moeiten die óók bij het leven kunnen horen. We vinden brood en wijn een mooi uitgangspunt hiervoor, omdat het ook veelzeggend is over Jezus. Daarom breken we het brood en delen we de wijn: opdat we steeds meer samen één met Jezus zijn.

Kringleiders: Iteke en Nienke

 

Kring ‘Korinthe’

Ongeveer 2000 jaar geleden schreef Paulus twee brieven aan een gemeente die hij gesticht had in Korinthe. Hoewel dit zoveel jaren geleden geschreven is, is dit vandaag de dag net zo relevant. Paulus behandeld onderwerpen als wijsheid, seks, het huwelijk en ook de gaven van de Geest, een vrijgevig hart en de kerk als Gods lichaam. Verder geeft hij ons een kijkje in zijn eigen leven als hij verteld over wat zijn roeping hem gekost heeft. Bij kring Korinthe gaan we zowel 1 als 2 Korinthe, en dus al deze onderwerpen, bestuderen en kijken we welke praktische toepassing ze hebben op vandaag de dag.

Kringleiders: Esther en Davy