Kringen

Kringen zijn Bijbelstudiegroepen van zes tot acht mensen die om de week op dinsdagavond bij elkaar komen. Op kring eten we samen, bestuderen we de Bijbel, zingen we, bidden we en hebben we eigenlijk gewoon een heel gezellige tijd met elkaar. Er zijn dit jaar vijf kringen met elk een eigen kringleidersduo, die ieder een uniek kringthema hebben gedacht. Ben je benieuwd hoe zo’n kringavond er precies uitziet en wil je er graag één (of meer) meemaken? Stuur een mailtje naar secretaris@ichthusnijmegen en kom langs!

 

Kring ‘The Bible Translators’

Wij zijn Kring ‘The Bible Translators’ nee niet Google Translators! Heb jij soms ook het gevoel dat iemand hetzelfde Bijbelstukje op een totaal andere manier interpreteert als jij? Vind jij het ook interessant om te kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende Bijbelvertalingen? Door het jaar heen behandelen we diverse gedeeltes uit de Bijbel, dit bepalen we gezamenlijk aan het begin van het jaar. Zelf vinden we het leuk om te kijken naar verschillen tussen Engelse en Nederlandse Bijbelteksten, maar in het Nederlands zijn er natuurlijk ook verschillende vertalingen, dus hier kunnen we ook naar kijken! Bij onze kring vinden we het belangrijk dat iedereen genoeg keuzevrijheid heeft en zichzelf mag zijn. Klinkt dit voor jou als muziek in de oren? Wij willen graag samen met jou op weg door de Bijbel! Do you want to take this challenge with us? P.S.: Wij houden van lekker eten (en koken)!

Ella en Rachael

 

Kring ‘van Abraham tot Zion’

Bij kring Van Abraham tot Zion wordt op een leuke manier je geheugen opgefrist over de geschiedenis van Israël; zoals beschreven tussen Genesis 12 en het eind van 2 Koningen. In een serie chronologisch geordende Bijbelstudies (met echter wel vrije themakeuze) leer je over het volk dat ontstond door de uitverkiezing van één man en wiens geschiedenis een hoogtepunt bereikte onder leiding van een simpele herdersjongen. Wie was Elia ook al weer en waarom had Simson zulk lang haar? Het antwoord op deze en vele andere vragen krijg je te horen bij kring Van Abraham tot Zion.

Ellen en Oscar

 

Kring ‘The Meaning’

Houd je van muziek? Heb je ook wel eens een liedje in je hoofd als je een bepaald Bijbelgedeelte leest? En ben je benieuwd naar de vruchten die de Geest ons gegeven heeft en hoe je hier praktisch mee aan de slag kan gaan? Kom dan naar kring ‘The Meaning’! Zoals deze vragen al suggereren willen wij dit jaar kijken naar liedjes en naar de vruchten van de Geest. Veel christelijke muziek is gebaseerd op Bijbelgedeeltes. Alleen bij sommige liederen zou je zo niet meteen kunnen zeggen welke teksten er ten grondslag aanliggen. Dat is dus precies waar wij ons dit jaar in willen verdiepen! Om de afwisseling erin te houden, willen we ook kijken naar de vruchten van de Geest. Al deze eigenschappen zijn ons gegeven, maar doen wij er ook echt iets mee? Dit jaar gaan we de vruchten van de Geest behandelen en sluiten we de kring af met een opdracht van de week om er ook praktisch in ons eigen leven mee aan de slag te gaan. Dus wil je zowel de betekenis achter liedjes zoeken als zelf tot betekenis zijn? Dan ben je welkom bij ons!

Marleen en Lisanne

 

Kringen: ‘De Eigenwijzen’ en ‘Op eigen Wijze’

Zoek je wijsheid? Kom dan samen met ons in spreuken te duiken! Dit jaar willen we samen door het boek spreuken heen wandelen en kijken naar de wijsheden daarin. We willen kijken naar hoe we deze wijsheden op ons eigen leven toe kunnen passen. Daarnaast willen we aanbidding een grote rol laten spelen op kring. Dus houd je van muziek, kom dan vooral bij ons!

Daniëlle (De Eigenwijzen) en Estera (Op eigen Wijze)

 

Kring: ‘Exodus’

In hoofdstuk 9:28-36 van het Lucasevangelie lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg. “[Mozes en Elia], in heerlijkheid verschenen, spraken over Jezus’ exodus die Hij te Jeruzalem zou volbrengen” (v. 31, NBG). Hé, dat is vreemd. We weten dat exodus ‘uittocht’ betekent. Wat bedoelen Mozes en Elia hiermee? In het komende jaar zullen we samen door het boek Exodus heen werken en het antwoord op deze vraag ontdekken, en ook op vragen zoals: ‘Waar liggen de (vele!) verbanden tussen Exodus en de rest van de Bijbel?,’ ‘Wat is de relevantie van dit boek voor ons?’ en ‘Wie is God nu eigenlijk?’ Tegelijkertijd hopen we dat doordat we God beter leren kennen, wij ook meer zullen gaan leven zoals God dat wil, namelijk onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor ons. [Romeinen 12:1]

Jechiël en Jesse