Kringen

Kringen zijn Bijbelstudiegroepen van vijf tot acht mensen die om de week op dinsdagavond bij elkaar komen. Op kring eten we samen, bestuderen we de Bijbel, zingen we, bidden we en hebben we eigenlijk gewoon een heel gezellige tijd met elkaar. Er zijn dit jaar acht kringen met elk een eigen kringleidersduo, die ieder een uniek kringthema hebben gedacht. Ben je benieuwd hoe zo’n kringavond er precies uitziet en wil je er graag één (of meer) meemaken? Stuur een mailtje naar secretaris@ichthusnijmegen en kom langs!

 

Kring ‘7′

Wil jij de Bijbel door en tegelijkertijd dieper ingaan op een aantal onderwerpen? Dan ben je bij Kring 7 op de juiste plek! We gaan aan de hand van 7 thema’s de hele Bijbel door en verdiepen deze thema’s met specifiekere bijbelstudies. Zo kom je meer te weten over de schepping, David, de Kerk én meer. En tegelijkertijd leggen we een lijn door de hele Bijbel en is er ruimte voor individuele bijbelstudies.

Kringleiders: Jurrian en Christian

 

Kring ‘Alles wordt nieuw!’

Op kring Alles wordt nieuw! willen we stukje voor stukje gaan ontdekken wat het bijbelboek Openbaring ons te zeggen heeft. Hoewel de gebruikte beelden ingewikkeld kunnen zijn en er aangrijpende gebeurtenissen geschetst worden, is Openbaring een boek vol genade. Door het boek heen zien we Gods genadige plan om een nieuw begin te maken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat nieuwe begin is mogelijk gemaakt door Jezus, vroeger door een aardse keizer veroordeeld en gestorven, maar nu de hemelse Koning: ‘’Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’’ (Openbaring 7:17)

Kringleiders: Jesse en Moniek

Kring ‘Handelingen’

Wij kennen allemaal de verhalen over Jezus. Hoe hij mensen genas, wijze woorden sprak en de liefde van zijn Vader uitdeelde. Als Lucas over de laatste gebeurtenissen van Jezus op aarde schrijft, lezen we dat Jezus zegt dat alle volken de boodschap van vergeving zullen horen (Lucas 24:47).
Dit is waar het boek Handelingen begint. Hoe gaan de discipelen verder zonder hun wijze leraar? Hoe gaat deze boodschap ooit alle volkeren bereiken? Wat voor strubbelingen komen op hun pad? Is deze boodschap van vergeving wel zo levensveranderend?
Al deze vragen en nog veel meer zullen beantwoord worden als je met ons mee gaat langs de weg waar het christendom begonnen is.

Kringleiders: Davy en Wibren

 

Kring ‘Kaarslicht’

Bij kring kaarslicht geloven wij in Gods liefde en Gods licht. Wij erkennen dat dit licht soms een beetje ver te zoeken is, zowel in de Bijbel als in ons eigen leven. In de Bijbel zijn dit stukjes zoals het verhaal van Job, de uittocht uit Egypte – waar zo veel mensen zijn overleden – en de dood van Jezus. Stukjes waar soms misschien niet zo veel over wordt gepraat of die niet zo vrolijk zijn als de rest. Daarom willen wij juist in die stukjes op zoek gaan naar Gods licht, en daar ook onze eigen minder fijne momenten bij betrekken. Dit willen wij doen door ons open, eerlijk en nieuwsgierig op te stellen, door te praten, te discussiëren, te bidden en te zingen. Zo willen wij ook in het donker Gods licht zoeken, als kaarslicht in de nacht.

Kringleiders: Mirthe, Marlena en Lianne

 

Kring ‘Leven onder invloed’

Hoe kan je Jezus betrekken in je dagelijks leven? We gaan leren hoe je kan leven vanuit God, niet vanuit eigen kracht. Een levende relatie met God in plaats van alle regeltjes volgen.
We gaan samen het boek ‘Leven onder invloed’ door. Tijdens de kringavonden zullen we samen een aantal thema’s induiken die iedereen wel eens tegenkomt in het dagelijks leven. We gaan leren hoe je die thema’s in je persoonlijk leven kunt navigeren. Onze werkwijze zal wat anders zijn dan gebruikelijk. Wij (Annemijn en Lise) zullen de avonden begeleiden en ieder lid zal ter voorbereiding voor zichzelf een gedeelte uit het boek lezen. Zo kunnen we goed voorbereid de diepte in met elkaar over het onderwerp van die week. Kortom, we nodigen je uit samen op een geweldige reis te gaan waarin we mogen leren leven vanuit en voor God!

Kringleiders: Annemijn en Lise

 

Kring ‘Levenslied’

David, Asaf en de zonen van Korah
Schreven tot lof en eer van onze Heer, Halleluja!

Psalmen
Het boek vol ach en wee,
Maar ook veel lofzang, hoezee!

Psalmen
Het boek omarmt het leven,
Israëls gebeden voor ons uitgeschreven.

Psalmen
In dit boek komen alle emoties aan bod,
Het laat ons zien dat je elk gevoel mag neerleggen bij God.

Bij kring Levenslied zullen wij Psalmen behandelen.
Thema’s als: vergeven, doelgericht leven en met God wandelen.
Al zingend zullen wij het jaar doorgaan en komen wij 1x in de twee weken tezaam.

Psalmen
Het boek waar wij met een aantal van jullie hopen in te duiken.
Zodat je op het einde deze psalmen in je eigen geloofsleven kan gebruiken.

Kringleiders: Lisanne en Iteke

 

Kring ‘Licht leven’

Licht Leven: een leven waarin je dicht bij God mag zijn en moeilijke dingen niet de overhand hebben, een leven waarin je Zijn licht mag uitstralen. In een wereld die veel van ons vraagt willen wij leren om licht te leven voor Gods aangezicht en ontdekken hoe Hij vrijheid geeft. Tijdens onze kring werken wij de brief aan de Efeziërs door. Dit doe we aan de hand van een boekje van de Eva, die jij van ons krijgt. Dit combineren we met avonden over thema’s die licht leven ondersteunen, zoals vereenvoudigen en vrucht dragen. Ook houden we een creatieve avond en hopen we (als corona het toelaat) een eigen P&P te organiseren. Wil jij ook ontdekken hoe je lichter door het leven kunt gaan? Kom dan bij onze kring!

Kringleiders: Rianne en Hannah

 

Kring ‘Reisbureau’

Bij kring Reisbureau maken we dit kringjaar een denkbeeldige reis door het geografische gebied van de Bijbel en bespreken de belangrijkste dingen die bij plaatsen zijn gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de Berg Sinaï, het gebied Gosen, Bethlehem en Kana. Aan de hand van de verhalen die over deze plaatsen staan beschreven zullen de Bijbelstudies worden gemaakt en is er genoeg ruimte voor ieders creativiteit daarin. Op deze manier komen diverse thema’s aan bod en kunnen we samen leren van de vele lessen die de Bijbel rijk is.

                                                                                Kringleider: Kristel

 

Kring ‘Stappen in het zand’

Soms zijn er momenten in ons leven waarin we Gods aanwezigheid heel sterk voelen. En soms zijn er momenten dat we die aanwezigheid wel zouden willen voelen, maar dat het om de een of andere reden niet lukt. In deze kring gaan we op onderzoek naar onze ervaringen met God. Wanneer ervaar jij Gods aanwezigheid? Wanneer voel je je alleen? We gaan hierover met elkaar in gesprek en duiken in de Bijbel om uit te vogel hoe, wat, waar, wanneer en waarom God zich wel/niet laat ervaren. De ene kring focussen we op de momenten dat wij God ervaren, de andere kring op de momenten waarin we Hem missen. Heb je zin om te reflecteren op jouw geloof, soms met lastige vragen aan de slag te gaan, en mooie momenten met elkaar te delen? Dan is deze kring iets voor jou!

Kringleiders: Helen en Anna

 

Kring ‘STIP’

Welkom bij STIP! STIP staat voor Stille Tijd In Persoonlijk geloof. Op onze kring gaan we aankomend jaar bezig met ons persoonlijke geloof en hoe stille tijd daar een plek in kan krijgen. Verder willen we kijken hoe we stille tijd kunnen invullen, wat past bij ons persoonlijk geloof. Wil jij je daar aankomend jaar meer in verdiepen? Zet onze kring dan met STIP op 1.
Kringleiders: Jorinde en Marlinde