Kringen

Kringen zijn Bijbelstudiegroepen van zes tot acht mensen die om de week op dinsdagavond bij elkaar komen. Op kring eten we samen, bestuderen we de Bijbel, zingen we, bidden we en hebben we eigenlijk gewoon een heel gezellige tijd met elkaar. Er zijn dit jaar vijf kringen met elk een eigen kringleidersduo, die ieder een uniek kringthema hebben gedacht. Ben je benieuwd hoe zo’n kringavond er precies uitziet en wil je er graag één (of meer) meemaken? Stuur een mailtje naar secretaris@ichthusnijmegen en kom langs!

 

Kring ‘Jezus is.’

Hoe ken jij Jezus? Wat zijn Zijn eigenschappen? Waar houdt Hij van? Waarvan wordt Hij blij? Wat maakt Hem verdrietig? Is Hij echt Diegene die jij denkt dat Hij is?

Ons verlangen is om Jezus beter te leren kennen en nog meer facetten van Hem te ontdekken. Dit zullen we doen aan de hand van Gods Woord en een verdiepend leesboek, dat ter voorbereiding voor elke kringavond wordt gelezen. We verheugen ons samen met jullie de Bijbel in te duiken en door te tijgeren op zoek naar wie Jezus is.

Anna-Maria en Jenny

 

 

Kring ‘Leven met een vuurtje’

Op de kring ‘Leven met een vuurtje’ willen we aandacht besteden aan aanbidding en de Heilige Geest. Met de Bijbel als fundament voor ons leven, hebben wij het verlangen om te aanbidden in de Geest en om de Heilige Geest als onderdeel van de drie-eenheid beter te leren kennen. Hiervoor willen we twee soorten bijbelstudie hanteren. Om de week zullen we een kringavond hebben waarbij we een aanbiddingslied verder onder de loep nemen, de achtergrond van het lied proberen te begrijpen en de boodschap terug gaan zoeken in de Bijbel. Hierdoor hopen we dat aanbidding ons zal inspireren en een vast onderdeel van ons leven wordt en/of blijft. De andere week houden we een Bijbelstudie over de Heilige Geest en Zijn werken, vruchten en gaven. Naast de theorie willen we ook de besproken werken gaan doen, op de besproken vruchten reflecteren en de besproken gaven oefenen, zodat we echt leren leven met het vuur van de Geest. Voor degene die de bijbelstudie voorbereidt is er altijd vrijheid om zelf een lied of tekstgedeelte uit te kiezen.

Bram en Elise

 

Kring ‘Immanuel’

“Daarom zal de Heer zelf U een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.” Jes 7: 14 en Mat 1:23

Dit Bijbelvers van Jesaja is een van de vele profetieën die door Jezus vervuld is. In het nieuwe testament heeft vooral Mattheüs grote aandacht aan deze profetieën gegeven, om het Joodse volk van Jezus identiteit als Messias te overtuigen. Kring Immanuel gaat op ontdekkingstocht welke vervulde profetieën uit het oude testament dit zijn. Het Bijbelboek Mattheüs vormt het uitgangspunt van die reis. Net als de schrijver zelf gaan we op zoek naar de rol van Jezus en Zijn goede nieuws in Gods grote plan voor deze wereld. Een plan dat al vanaf Genesis begon en doorwerkt tot op de dag van vandaag. Laat je verrassen bij Kring Immanuel, God met ons.

Christian en Mariëlle

 

Kring: ‘Kingdom people’

Als Christenen zijn we allemaal onderdeel van Gods koninkrijk. Iedereen is verschillend en heeft zijn talenten om in te zetten in het koninkrijk. In de Bijbel staan veel voorbeelden van hoe mensen zich inzetten in Gods koninkrijk. Komend jaar gaan we kijken naar Ezra, Nehemia en Esther, een priester, een landvoogd en een koningin. In onze kring gaan we kijken hoe al deze mensen een bijdrage leverden aan het opbouwen van Zijn koninkrijk. Ook gaan we kijken hoe we zelf, met elk onze eigen talenten, ons zouden in kunnen zetten in het koninkrijk.

Daniëlle en Marit

 

 

 

Kring: ‘Dive 2 Deep’

(Foto in de maak)

Bij kring dive 2 deep gaan we op een andere manier naar de Bijbel kijken. Bij deze kring staat niet zozeer een Bijbelthema centraal, maar de manier waarop we daarmee aan de slag gaan. Aan de hand van de havruta methode duiken we dieper de Bijbel in: de twaalf kleine profeten krijgen daarbij onze aandacht. Elke 2 kringen ga je, in een wisselend duo, een goed gesprek aan op basis van de gelezen Bijbeltekst(en), wederzijds respect en nieuwsgierigheid. Ben jij iemand die doorvraagt, kritisch is én kan zwemmen dan is deze kring perfect voor jou!

Helen en Kristel

 

Kring: ‘Samuël’

Lang, lang geleden in een land hier ver vandaan, leefde eens een volk dat op zoek was naar een koning. Het volk klopte aan bij een oude man en wat er toen gebeurde… Dat lees je in de boeken 1 een 2 Samuël! Thema’s zoals misdaad, haat/liefde en (on)trouw komen aan de orde. Het boek is dan wel lang geleden geschreven, maar de thema’s zijn nog steeds actueel. Een praktische toepassing van de bijbelstudie voor ons dagelijks leven vinden wij belangrijk en sluit hier goed bij aan. Ook speelt muziek een belangrijke rol in deze boeken, door verschillende liederen en natuurlijk Davids harpspel. Dus ben je bereid om de boeken 1 en 2 Samuël in zijn geheel door te werken (wat dus inhoudt dat je thuis ook stukken leest)? En wil je onze muzikale tekortkomingen aanvullen? Kom dan bij kring Samuël! (Vol = Vol).

Lizanne en Ruth

 

Kring: ‘Anno nu’

In de Bijbel staan veel personen beschreven, zoals Adam, Deborah, Ruth en Maria. Maar wie zijn deze personen? En wat kunnen we daar in onze tijd mee? Tijdens het komende jaar willen we met elkaar gaan ontdekken wie deze personen zijn en wat we van hen kunnen leren over thema’s die ook nu nog relevant zijn. Voorbeelden hiervan zijn jaloezie, eenzaamheid of vooroordelen. Hoe gingen personen uit de Bijbel hiermee om? Lijkt dat op hoe wij met deze thema’s omgaan? We willen naar zowel bekende en minder bekende Bijbelse personen kijken. Een aantal personen en thema’s hebben we al aan elkaar gekoppeld, maar er zal voldoende ruimte zijn voor eigen inbreng van personen en thema’s. ​

Marleen en Nynke

 

Kring: ‘G.E.F.’

G.E.F. staat voor Galaten, Efeze en Filippenzen. Komend kringjaar willen wij met jullie deze drie Bijbelboeken op chronologische volgorde doorwerken en intensief bestuderen. We zullen onder andere stilstaan bij thema’s als hoe is de verhouding tussen genade en werken en de geestelijke wapenuitrusting. Verder willen we kijken wat we hiermee kunnen in ons dagelijks leven.

Naast de Bijbel induiken is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid en om elkaar beter te leren kennen.

Heb je zin om gezellig samen met ons diep de Bijbel in te duiken? Meld je dan nu aan voor kring G.E.F. of ook wel Gezelligheid en Focus.

Oscar en Simone