10 mei 2016

Een groot feest

In het begin van maart mochten we met onze mooie vereniging vieren dat er al weer een jaar verlopen was en Ichthus Nijmegen dus ook weer een jaar ouder mocht worden. Het gala was dit jaar gemaskerd en zo kwamen alle Ichthianen met een masker en in mooie feestkleren naar de Waagh, waar we na een fotosessie de maskers gelukkig af mochten nemen, zodat we de andere Ichthianen weer konden herkennen. Na het laten vallen van onze maskers genoten we van een heerlijk diner en dansten we totdat de lichten aan werden gedaan en we allemaal naar huis moesten. Het was zeker een gala om nooit meer te vergeten (gelukkig hebben we foto’s, zodat dat niet gaat gebeuren 😉 )!

In april ging het feest door: we begonnen de maand met een gebedsavond met praise and prayer. Dit was een heerlijk feest met muziek en gesprekken. Ik hoop dat God net zo van Zijn feest heeft genoten als wij. Tijdens deze activiteit konden we ook weer wat opladen zodat we genoeg energie zouden hebben voor het volgende feest: de bruiloft van het jaar.

Tijdens het Thuisweekend hebben we een heerlijke bruiloft in een van de oudste gebouwen van Nederland gevierd, in de Sint-Nicolaaskapel in het Valkhofpark. Het nu gelukkig getrouwde stel had zijn eigen vrijgezellenavond helaas niet mee kunnen maken en ook bij het feest en de huwelijksreis konden ze niet altijd allebei zijn. Maar gelukkig werden ze opgevangen door de vereniging en hoefden zo niet alleen feest te vieren of op huwelijksreis te gaan.

Afgesloten werden deze twee mooie feestmaanden met een ontspannende avond om weer wat bij te komen. De Ocie (ontspanningscommissie) had een filmavond georganiseerd waarvoor we nog in de tuin hebben gegeten.

Wil je van je studententijd ook een feest maken? Kom dan een keertje bij Ichthus kijken.

22 feb 2016

Aanpassingen

Een van de dingen waar je als kleine vereniging mee te kampen hebt, is dat het elk jaar lastig is om het bestuur voor volgend jaar (ft-bestuur) weer rond te krijgen. Ook dit jaar was wat dat betreft geen uitzondering, en op de tweede ledenvergadering was het ft-bestuur helaas nog niet voltallig: er was nog geen penningmeester gevonden. Gelukkig is er ondertussen een constructie bedacht, waarin er een penningmeester in het bestuur is. Deze penningmeester verricht alle financiële taken, maar neemt verder geen bestuurstaken op zich, zoals vergaderen. Deze bestuurstaken zullen dus meer neerkomen op de voorzitter, secretaris en kringcoördinator. Deze constructie is een aanpassing aan de situatie. De situatie verandert en Ichthus verandert mee.

Een mooi moment, zo lijkt mij, om stil te staan bij het thema ‘aanpassen aan verandering’. Immers, de tijden veranderen. Met de afschaffing van de studiefinanciering lijkt het daadwerkelijk studeren tijdens de studie een hogere prioriteit te hebben gekregen bij veel studenten. Een nieuw tijdperk in studentenland. Hoe passen we ons als Ichthus aan aan deze tijd?

Ik denk dat Ichthus Nijmegen voor een groot gedeelte al klaar is voor deze nieuwe tijd. Vanwege het vrijblijvende karakter van de vereniging kun je goed zelf bepalen hoeveel tijd je in je studentenvereniging stopt. De activiteiten zijn op tijd afgelopen, voor wie op tijd naar huis wil. Als je liever langer blijft, dan zijn daar gelukkig ook je mede-Ichthianen om je avond op een plezierige wijze mee door te brengen. Ook de hoogte van onze contributie past denk ik goed bij dit tijdperk van op de kleintjes letten. Voor de huidige student die op zoek is naar gezelligheid, maar zijn tijd niet wil verkwisten, komt het goed uit dat Ichthus Nijmegen geen ontgroening kent. Als laatste zou ik graag stilstaan bij veranderingen die mogelijk nog komen gaan. Ik wil je uitdagen om, als je al lid bent, stil te staan bij hoe je het vind op de vereniging. Wat vind je geweldig aan Ichthus? Wat zijn dingen waarin de vereniging zich beter aan kan passen? En in hoeverre kun je jezelf aanpassen aan de vereniging? Als je nog geen lid bent, nodig ik je van harte uit om eens langs te komen en te kijken of je Ichthus binnen jouw leven in kan passen. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Lid worden van Ichthus Nijmegen was in elk geval de beste beslissing van mijn studententijd. Het heeft me ontzettend geholpen om me aan te passen aan Nijmegen, onze prachtige studentenstad, en aan een nieuwe fase in mijn leven. Ja, ik denk dat Ichthus Nijmegen een gepast antwoord biedt op de vragen, waar jij in je studententijd mee zit.

1 dec 2015

November – een maand vol diversiteit

We begonnen de maand november gelijk goed met de eerste Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar. De o.t.-bestuurders bespraken het afgelopen verenigingsjaar en het huidige bestuur presenteerde het jaarbeleid! De gekke kringstukjes kwamen natuurlijk ook weer aan bod. Er heerste een goede sfeer en wat waren er veel moties, zeg. Nou, ik zeg, geslaagd!

Deze maand waren er ook twee mooie kringavonden en een thema-avond waar we samen na hebben gedacht over wat er in de Bijbel staat. En alle eerstejaars bereidden zich voor op hun installatie-avond, die begin december zal zijn, en waar 10 van onze 11 eerstejaars hun handtekeningen showen en ons gaan verassen. Het belooft een mooie avond te worden!

Eind november genoten we van de Retraite, die we dit jaar zelfs zelf mochten organiseren samen met Ichthus Zwolle! Het thema was ‘Gewoon Doen!’ en het was een heus feest. Een supergeslaagd weekend waar velen al lang naar hadden uitgezien. Sfeerimpressie? Een hoop gezelligheid met Ichthianen uit alle uithoeken van het land door samen aan tafel te zitten en liedjes te zingen, inspirerende lezingen of een workshop bij te wonen. Daarnaast is er tijd om te reflecteren, te borrelen en spelletjes doen J. Het nachtprogramma en het speeddaten waren natuurlijk ook weer georganiseerd. Dus volop gezelligheid, nieuwe Ichthianen leren kennen, maar ook je eigen vereniging. Maar het voornaamste is ook samen Gods aanwezigheid zoeken. Kom jij volgend jaar ook?

Als jij nu denkt, wauw, wat leuk, het lijkt me leuk om eens bij Ichthus te kijken, je bent op ieder moment van harte welkom om eens een avond bij te wonen.

Rachael

2 nov 2015

Op zoek

We zijn ondertussen al weer wat verder in het verenigingsjaar. We zijn het jaar goed begonnen: we hebben maar liefst 11 nieuwe leden mogen verwelkomen (maar er is natuurlijk nog plek voor meer)! Deze kersverse eerstejaars zijn volgens mij op het juiste moment binnen gestapt: we hadden avonden om elkaar beter te leren kennen, zijn Nijmegen doorgefietst bij de Tour-de-Hap en hebben nagedacht over de toekomst van Ichthus op de Visie-avond. We hebben lekker veel ‘gekringt’ en de eerstejaars zijn helemaal bijgekletst over het reilen en zeilen van de vereniging door de integratieco. Maar… Dan mis ik eigenlijk nog het hoogtepunt: het introweekend!

Eind september zijn we er met een groot aantal Ichthianen tussenuit geweest naar het Brabantse Hoeven. Het introweekend had een spannende sfeer: het thema was ‘CSI: Ichthus’. Onder dat thema speelden we bijvoorbeeld een spel waarbij we in duo’s als privédetective erop uit gestuurd werden, om een aantal verdachten te ondervragen en zo een moordzaak op te lossen. Door de verdachten te zoeken, hun verhalen te noteren en met elkaar te vergelijken, kon je er op een gegeven moment achter komen wie de dader was. Wat heeft dat spel te maken met Ichthus? Misschien wel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

Zoals we tijdens dat spel op zoek waren naar de dader, zijn we namelijk allemaal op zoek. En met ‘allemaal’ bedoel ik niet alleen Ichthianen. Ieder mens zoekt iets in zijn leven: een antwoord op vragen; een partner; een baan; enzovoorts. Bij Ichthus komen we overeen dat we op zoek zijn naar God. Op kring zoeken we bijvoorbeeld naar ‘bewijsmateriaal’ in de Bijbel en praten daar met elkaar over. Op thema-avonden luisteren we naar sprekers. Zo krijgen we steeds meer informatie, waarbij we hopen dat als we dat naast elkaar leggen en bestuderen een steeds helderder beeld krijgen van wie Hij is. Misschien ben je ook wel benieuwd naar wie God is, en is dat een (misschien indirecte) reden dat je op deze site kijkt. Maar weet je wat het mooie is? Nog voordat jij op zoek ging naar God, was Hij al op zoek naar jou. Sterker nog: nog voordat je bestond, kende Hij je al, en Hij weet meer over jou dan jij van jezelf weet! We hoeven, om God te vinden, dus niet de Rijksrecherche te zijn. Misschien is de beste move die je in dat onderzoek kan maken jezelf door Hem te laten vinden. Moeilijk? Nee. Als je dat nog nooit hebt gedaan, kun je het in een stil gebed zeggen: ‘Hier ben ik, Heer. Ik wil gevonden worden.’

11 sep 2015

Ontwaak uit de slaap

De vereniging is na haar zomerslaap weer ‘up ‘n runnin’, zoals de Amerikanen het zeggen. Gekeken naar de bedrijvigheid zou je bijna vergeten dat de zomervakantie pas twee weken geleden is afgelopen: intro-activiteiten, verenigingsavonden, proefkringen, vergaderingen, een actie op het station… Het is fijn om elkaar weer te zien en alles zo vlot op te pakken, alsof we niet weg zijn geweest. Maar het is meer dan alleen ‘fijn’. Het is nodig.

Misschien heb je daar nooit zo bij stilgestaan. Maar we hebben elkaar nodig. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. ‘Eén man is geen man’ is een bekend militair gezegde. Ik zou dat door willen trekken naar de christelijke wereld: ‘Eén christen is geen christen.’ Niet dat deze ene christen niet zou geloven, maar als christenen ben je op elkaar aangewezen. Wat is immers een lichaam met maar één lichaamsdeel? En wat te denken van: ‘Want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samenzijn, ben Ik in hun midden’? Bij Ichthus kunnen we ons aan elkaar slijpen, kunnen we in een veilige omgeving onze mening vormen en mogen we elkaar ondersteunen. Maar dat doen we uiteindelijk niet voor onszelf. We doen het voor Hem en ook voor de mensen om ons heen.

Veel mensen weten vandaag de dag niet meer wie de Here Jezus is. Ja, ze kennen zijn naam en weten dat Hij iets met een kruis te maken heeft. Maar het ware evangelie raakt minder en minder bekend. Heb je je wel eens gerealiseerd dat je, doordat je iets met Ichthus ondernomen hebt, mensen voor het eerst in hun leven iets van Jezus hebt laten zien? Misschien door een actie, misschien door de manier waarop je met hen bent omgegaan. Maar onderschat niet wat voor impact een kleine glimp van het christelijk geloof op iemand kan hebben.

Daarom zingen we over Hem op het station. Daarom nodigen we mensen uit. Daarom helpen we mee met de introviering, staan we op open dagen. Om op te klimmen. Geworteld in God, groeien met elkaar en bloeien in de wereld. Klim Op!. Een passender jaarthema had ik niet kunnen verzinnen.

Zit je dit nou alleen op je kamer te lezen? Wil je meer over God weten, eens kennismaken of zoek je christelijke vrienden om je geloof samen mee te beleven en uit te dragen? Kom dan langs bij een activiteit. Je bent van harte welkom.